Το πρόγραμμα ζύγισης για το Κύπελλο Βόλαρης, το διασυλλογικό αλλά και το πανελλήνιο παίδων-κορασίδων

Το πρόγραμμα της ζύγισης για το Κύπελλο Βόλαρης, του διασυλλογικού πρωταθλήματος παίδων-κορασίδων και του πανελλήνιο πρωταθλήματος παίδων-κορασίδων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΖΥΓΙΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΒΟΛΑΡΗΣ 2018

ΖΥΓΙΣΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ γεννηθέντες 2007 Π-Κ 2018

ΖΥΓΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π-Κ 2018