Πολωνία 2023
ΧΑΛΚΙΝΟ: Αποστόλης Τεληκωστόγλου (-80kg)
ΧΑΛΚΙΝΟ: Κωνσταντίνος Χαμαλίδης (-68kg)
ΧΑΛΚΙΝΟ: Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος (-54kg)