ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι :

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων της ΕΛ.Ο.Τ., άρθρο 2 παρ. 1 « Αγώνες ή πρωταθλήματα, συνέδρια, σεμινάρια, επιδείξεις και πάσης φύσεως αθλητικές εκδηλώσεις μπορούν να διοργανώνουν : α/ Σωματεία, μέσα στα γεωγραφικά όρια του Νομού τους, β/ Τοπικές Επιτροπές, μέσα στα γεωγραφικά όριά τους, και γ/ Ενώσεις, μέσα στα γεωγραφικά όριά τους, ή με έγκριση της ΕΛ.Ο.Τ. πανελληνίου εμβέλειας».
Άρθρο 2 παρ. 2 «Όλοι οι αγώνες ή πρωταθλήματα και γενικά κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και εκδηλώσεις (επιδείξεις, ημερίδες, αγώνες ή προπονήσεις στο εξωτερικό κ.λπ.) Ταεκβοντό (W.T.F.) που γίνονται στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν την έγγραφη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Ο.Τ., προτού αποσταλούν προκηρύξεις ή προσκλήσεις, ήτοι 30 ημέρες πριν την διεξαγωγή τους».
Άρθρο 2 παρ. 3 «Για αγώνες ή πρωταθλήματα και πάσης φύσεως εκδηλώσεις όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2, θα ορίζεται από την ΕΛ.Ο.Τ. εκπρόσωπος της (παρατηρητής) που μετά την λήξη τους, στέλνει στην ΕΛ.Ο.Τ. την σχετική έκθεση και τα απαραίτητα στοιχεία. Ο παρατηρητής αυτός, υποδεικνύεται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Τ. και θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην σχετική προκήρυξη ή πρόσκληση που στέλνει ο διοργανωτής, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να καλύψει και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του παρατηρητή».

Επίσης σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΛ.Ο.Τ., άρθρο 4 παρ. 2 «Η διεξαγωγή αγώνων, πρωταθλημάτων, αθλητικών συναντήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους (σεμιναρίων, επιδείξεων, αγώνων ή προπονήσεων στο εξωτερικό κ.λπ.) χωρίς την έγκριση της ΕΛ.Ο.Τ. και την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Εσωτερικών Διοργανώσεων μπορεί να επιφέρει την επιβολή χρηματικού προστίμου μέχρι και του ποσού 10.000 (δέκα χιλιάδες) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ως ποινή η διαγραφή του σωματείου από την δύναμη της ΕΛ.Ο.Τ.».

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάγκη ορθής οργάνωσης, προγραμματισμού και διαχείρισης πόρων του αθλήματος επιβάλλουν την αυστηρή τήρηση και σεβασμό των κανόνων αυτών από τα σωματεία, Ενώσεις και όλους τους εμπλεκόμενους με το άθλημα του Ταεκβοντό.

Εκ της ΕΛ.Ο.Τ.