To 4o webinar της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Επιτροπή αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, διοργανώνει το 4ο  διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Social media τα υπέρ και τα κατά” το οποίο θα χωριστεί σε δύο μέρη, το πρώτο εξ αυτών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στις 19:00

Μπορείτε να βρείτε το σχετικό link για το 1ο μέρος  στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ4ODQ3ZmUtMjI5Mi00YTJhLTgwOTgtZGNmYzYwYWNhYzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Και το 2o μέρος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 στις 19.00. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό link  στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYwODU1NGMtNjJiMS00MmQwLTgwYzMtZjM1MWFkZWE0ODc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d