2019

Κύπελλο «Στ. Κάσσης»

1η ημέρα & 2η ημέρα

Κύπελλο «Γ. Βόλαρης»

1η ημέρα & 2η ημέρα

4ο Κύπελλο Ακρόπολης

Αποτελέσματα 1ης, 2ης & 3ης ημέρας

Τεχνικό πρωτάθλημα  & ημέρα

2018

Κύπελλο «Γ. Βόλαρης»

Αποτελέσματα 1ης & 2ης ημέρας

3ο Κύπελλο Ακρόπολης

Αποτελέσματα 1ης, 2ης & 3ης ημέρας

Τεχνικό πρωτάθλημα & ημέρα

2017

2o Κύπελλο Ακρόπολης

Αποτελέσματα 1ης, 2ης & 3ης ημέρας

Κύπελλο «Στ. Κάσσης»

1η ημέρα & 2η ημέρα

Κύπελλο «Γ. Βόλαρης»

1η ημέρα, 2η ημέρα & 3η ημέρα

2016

1ο Κύπελλο Ακρόπολης 

Αποτελέσματα (.docx), Κατάταξη συλλόγων (.xls)

Α` Κύπελλο «Γ. Βόλαρης» (.xls)

Β` Κύπελλο «Στ. Κάσσης» (.xls)