Εφαρμογή κάρτας-διαπίστευσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό (W.T.F) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό (ΕΛ.Ο.Τ)

Στα πλαίσια καθιέρωσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταεκβοντό (WTF) της κάρτας αγωνιζομένου αθλητή, για τη συμμετοχή σε επίσημες διοργανώσεις του εξωτερικού, αλλά και της ειδικής κάρτας μέλους για στελέχη και για παράγοντες του αθλήματος, σας γνωρίζουμε ότι εφεξής  η ΕΛ.Ο.Τ. καθιερώνει:

 

α) Κάρτα – Διαπίστευση Αγωνιζομένου αθλητή
β) Κάρτα – Διαπίστευση Κόουτς
γ) Κάρτα – Διαπίστευση Διαιτητή
δ) Κάρτα – Διαπίστευση Μέλους Δ.Σ. Σωματείου της δύναμης της ΕΛΟΤ
ε) Κάρτα – Διαπίστευση μέλους Σωματείου της δύναμης της ΕΛΟΤ

Οι τρεις πρώτες κάρτες (αθλητή, κόουτς και διαιτητή) είναι υποχρεωτικές και έχουν την ιδιότητα της διαπίστευσης-συμμετοχής σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις που πραγματοποιούνται υπό την έγκριση και αιγίδα της ΕΛ.Ο.Τ., με ετήσια ισχύ.
Όσον αφορά τις κάρτες μελών διοικητικών συμβουλίων και των μελών σωματείων είναι προαιρετικές.

Τα παράβολα έκδοσης διαμορφώνονται ως ακολούθως:

α) Κάρτα – Διαπίστευση Αγωνιζομένου: 20 Ευρώ
β) Κάρτα – Διαπίστευση Κόουτς: 50 Ευρώ
γ) Κάρτα – Διαπίστευση Διαιτητή: 30 Ευρώ
δ) Κάρτα – Διαπίστευση Μέλους Δ.Σ. Σωματείου: 50 Ευρώ
ε) Κάρτα – Διαπίστευση μέλους Σωματείου: 50 Ευρώ

Αιτήσεις έκδοσης για τις αναφερόμενες κάρτες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ο.Τ. στα Πάγια Έντυπα και η έκδοση της θα ξεκινήσει από 1η Μαΐου.

 
Εκ της ΕΛ.Ο.Τ.

Υποδείγματα W.T.F.

wtfcard1 wtfcard2

Υποδείγματα ΕΛ.Ο.Τ.

idelot1 idelot2
idelot3 idelot4
idelot5